Vitajte v elektronickom systéme na správu žiadostí o dotácie z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu pre rok 2021. 


Prosíme vás, aby ste si najskôr prečítali jednotlivé kroky ako sa zaregistrovať a následne vyplnili formulár žiadosti o dotáciu. Určite Vám pomôže, keď si vopred prečítate krátky návod ;)


Krok 1.

Registrujte sa kliknutím sem.
Ak predkladaáte viacero žiadostí, pre každú žiadosť je potrebné registrovať sa pod iným Prihlasovacím menom. Email môžete uviesť opakovane.

Krok 2.

Na Vašu emailovú adresu bol odoslaný potvrdzujúci email. Kliknite v ňom na potvrdzujúci odkaz. Ak Vám do 5 minút email neprišiel, skontrolujte aj schránku nevyžiadanej pošty (SPAM).

Krok 3.

V spodnej časti tejto stránky sa prihlásite prostredníctvom Prihlasovacieho mena a hesla (nie emailu), ktorý ste uviedli pri registrácii.

Krok 4.

Vyplňte žiadosť. Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať a meniť jeho obsah až do odoslania žiadosti.

Krok 5.

Skontrolujte a odošlite žiadosť. Na váš email Vám bude odoslané potvrdenie o úspešnom prijatí žiadosti.

Krok 6. 

Žiadosť a všetky povinné prílohy, ktoré ste zaregistrovali v aplikácii, prosím vytlačte 1x a priložte k nej  elektronický nosič CD/USB spolu s elektronickou verziou žiadosti a príloh.

Krok 7. 

Obálka so Žiadosťou, prílohami a elektronickým nosičom (CD/USB) musí byť riadne uzatvorená a musí na nej byť uvedené: „Výzva na podporu cestovného ruchu na rok 2021“, Program: Uvádzajte  konkrétny názov programu, do ktorého ste  žiadosť zaevidovali. Názov projektu: Uvádzajte názov projektu zo žiadosti o dotáciu/účelové finančné prostriedky.    

 Žiadosť nie je možné zaslať kuriérom, e-mailom, faxom ani predložiť osobne. Sprostredkovateľský orgán - Košice Región Turizmus nevracia žiadateľom predložené žiadosti o dotáciu.

 Žiadosť so všetkými povinnými prílohami a elektronickým nosičom je potrebné zaslať poštou do 30.11.2020 (vrátane) na adresu: 

 Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01  Košice 


ĎAKUJEME Vám za úsilie a čas, ktorý venujete spracovaniu žiadosti o dotáciu.

Tešíme sa na Váš projekt!


Otázky obsahového charakteru adresujte osobám zodpovedným za danú oblasť:

Program Medzinárodné podujatia

Program Regionálne podujatia

Program Covid 19 

Ing. Blanka Berkyová blanka.berkyova@kosiceregion.sk
Program Ekoturizmus Ing. Barbara Hlavňová PhD barbara.hlavnova@kosiceregion.sk
Veľké rozvojové projekty na podporu konkurencieschopnosti košického kraja Ing. Gabriela Hajduková gabriela.hajdukova@kosiceregion.sk

V prípade technických problémov kontaktujte tel. 0949 428 239.