Vitajte v elektronickom systéme na správu žiadostí o dotácie z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu pre rok 2021. 


Prosíme vás, aby ste si najskôr prečítali jednotlivé kroky ako sa zaregistrovať a následne vyplnili formulár žiadosti o dotáciu. Určite Vám pomôže, keď si vopred prečítate krátky návod ;)


Krok 1.

Registrujte sa kliknutím sem.

Krok 2.

Na Vašu emailovú adresu bol odoslaný potvrdzujúci email. Kliknite v ňom na potvrdzujúci odkaz. Ak Vám do 5 minút email neprišiel, skontrolujte aj schránku nevyžiadanej pošty (SPAM).

Krok 3.

V spodnej časti tejto stránky sa prihlásite prostredníctvom Prihlasovacieho mena a hesla (nie emailu), ktorý ste uviedli pri registrácii.

Krok 4.

Vyplňte žiadosť. Do formuláru máte možnosť opakovane vstupovať a meniť jeho obsah až do odoslania žiadosti.

Krok 5.

Skontrolujte a odošlite žiadosť. Na váš email Vám bude odoslané potvrdenie o úspešnom prijatí žiadosti.

Krok 6. 

Žiadosť a všetky povinné prílohy, ktoré ste zaregistrovali v aplikácii, prosím vytlačte 1x a priložte k nej  elektronický nosič CD/USB spolu s elektronickou verziou žiadosti a príloh.

Krok 7. 

Obálka so Žiadosťou, prílohami a elektronickým nosičom (CD/USB) musí byť riadne uzatvorená a musí na nej byť uvedené: „Výzva na podporu cestovného ruchu na rok 2021“, Program: Uvádzajte  konkrétny názov programu, do ktorého ste  žiadosť zaevidovali. Názov projektu: Uvádzajte názov projektu zo žiadosti o dotáciu/účelové finančné prostriedky.    

 Žiadosť nie je možné zaslať kuriérom, e-mailom, faxom ani predložiť osobne. Sprostredkovateľský orgán - Košice Región Turizmus nevracia žiadateľom predložené žiadosti o dotáciu.

 Žiadosť so všetkými povinnými prílohami a elektronickým nosičom je potrebné zaslať poštou do 30.11.2020 (vrátane) na adresu: 

 Košice Región Turizmus, Hlavná 48, 040 01  Košice 


ĎAKUJEME Vám za úsilie a čas, ktorý venujete spracovaniu žiadosti o dotáciu.

Tešíme sa na Váš projekt!


Otázky obsahového charakteru adresujte osobám zodpovedným za danú oblasť:

Program Medzinárodné podujatia

Program Regionálne podujatia

Program Covid 19 

Ing. Blanka Berkyová blanka.berkyova@kosiceregion.com
Program Ekoturizmus Ing. Barbara Hlavňová PhD barbara.hlavnova@kosiceregion.com
Veľké rozvojové projekty na podporu konkurencieschopnosti košického kraja Ing. Gabriela Hajduková gabriela.hajdukova@kosiceregion.com 

V prípade technických problémov kontaktujte tel. 0949 428 239.